Utrecht,
04
februari
2016
|
15:30
Europe/Amsterdam

Oprichting Netherlands Centre for One Health

Instellingen bundelen onderzoek naar infectieziekten en antibioticaresistentie

Samenvatting

Antibioticaresistentie en infectieziekten als zika, vogelgriep en Q-koorts hebben een steeds grotere impact op mens en dier, zeker in een dichtbevolkt land als Nederland. Onderzoekers binnen de humane geneeskunde en diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht starten daarom samen met vier andere academische instellingen een nieuw virtueel onderzoekscentrum om de krachten te bundelen. Minister Schippers opende dit Netherlands Centre for One Health (NCOH) op 4 februari. Ze maakte tevens bekend dat ZonMw start met een nieuw onderzoeksprogramma Antibioticaresistentie (ABR) waarvoor in totaal 16 miljoen euro beschikbaar is.

Minister Schippers opent het NCOH“De oprichting van het NCOH toont aan dat we onze krachten op het gebied van gezondheidsonderzoek, diergezondheid en milieu kunnen verenigen. Dit is een belangrijke stap”, aldus Minister Schippers.

De Universiteit Utrecht werkt binnen het NCOH samen met het UMC Utrecht, Wageningen UR, Erasmus MC en het AMC. Het nieuwe centrum richt zijn onderzoek op vier thema’s. De Universiteit Utrecht trekt het thema Healthy Wildlife & Ecosystems. Ook werkt zij zeer nauw samen binnen de andere drie thema’s: Tackling Antimicrobial Resistance, Emerging Infectious Diseases Preparedness en Smart & Healthy Farming.

Antibioticaresistentie
Hoewel Nederlandse artsen en dierenartsen de laatste jaren steeds terughoudender zijn geworden in het gebruik van antibiotica, is dit in veel Europese nog landen niet het geval. Daarom wil Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de EU het thema antibioticumresistentie op de Europese agenda krijgen. 

Minister Edith Schippers (VWS) en Anton Pijpers (Universiteit Utrecht / NCOH)Het NCOH bundelt de kennis op dit gebied bij mens en dier. Topwetenschappers zetten gezamenlijke projecten op om het dreigende resistentieprobleem te beheersen. Ander veevoer, onderzoek naar nieuwe medicijnen en behandelmethoden zijn thema’s die aan bod komen. Het is voor het eerst dat de medische, veterinaire en milieu-onderzoekers zo nauw gaan samenwerken, met volle ondersteuning van topsectoren Life Sciences & Health en Agri & Food.

Het NCOH heeft een preventief uitgangspunt: niet wachten totdat er een probleem opduikt, maar voorkomen dat er problemen ontstaan. “Door de bundeling van alle wetenschappelijke kennis kunnen we veel sneller doorbraken maken op het gebied van opkomende infectieziekten en antibioticaresistentie”, zegt Anton Pijpers, vice voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht en een van de initiatiefnemers van het NCOH. “Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van nieuwe vaccins, nieuwe antibiotica of alternatieven.”

One Health
Het begrip One Health staat voor de bevordering van gezondheid door gezondheidseffecten die mensen, dieren en omgeving op elkaar hebben als uitgangspunt te nemen. One Health gaat onder andere over onderzoek naar het beheersen van opkomende infectieziektes die van dier op mens worden overgedragen, een zeer actueel thema. Eind januari bleek dat ook in Nederland de eerste patiënten met het zikavirus zijn opgedoken. De afgelopen jaren waren er al overal in de wereld uitbraken van vogelgriep, MERS, ebola, SARS en Q-koorts.

Juist in een dichtbevolkt land als Nederland is het thema One Health belangrijk. Zeventien miljoen mensen wonen op een klein stukje grond dicht op elkaar met 120 miljoen dieren. Infectieziekten die ergens in de wereld ontstaan, kunnen gemakkelijk naar Nederland overslaan. En omgekeerd. Preventie en bestrijding van de infectieziekten wereldwijd is een noodzaak en dat kan alleen door kennis en expertise te bundelen.

Boilerplate

Het Netherlands Centre for One Health (NCOH) brengt vijf leidende academische instituten samen met andere toonaangevende partijen. Hierdoor wordt een open innovatienetwerk gecreëerd dat kan inspelen op One Health-kansen en -risico’s. Het NCOH doet multidisciplinair en multisectorieel onderzoek en ontwikkelt kennis in het domein van biowetenschappen, geneeskunde, diergeneeskunde, dierwetenschappen en omgevingswetenschappen. Het NCOH slaat bruggen tussen academische en onderzoeksinstituten, overheid en NGO’s en staat voor samenwerking met de industriële partners. In het NCOH werken onderzoekers van het UMC Utrecht, Universiteit Utrecht, Wageningen UR, Erasmus MC in Rotterdam en het AMC in Amsterdam samen.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Deel deze release

Laatste nieuws