Utrecht,
05
maart
2014
|
10:15
Europe/Amsterdam

Interfacultaire samenwerking naar duurzaamheid en mondiale waterverdeling

Utrechtse onderzoekers werken aan een wereldwijd klimaat- en watermodel

Als het aan de Utrechtse klimaatonderzoekers Marc Bierkens en Michiel van den Broeke ligt, is over enkele jaren een mondiaal watermodel de standaard in klimaatonderzoek, en heeft de Universiteit Utrecht een grote bijdrage aan dit model geleverd.

Aan het hoofd van Water, Climate and Ecosystems, één van de drie subthema’s binnen het Utrechtse onderzoeksthema duurzaamheid, staan polair meteoroloog Michiel van den Broeke (faculteit Bètawetenschappen) en hydroloog Marc Bierkens (faculteit Geowetenschappen). De twee hoogleraren bezegelen een interfacultaire samenwerking naar duurzaamheidsonderzoek. “Iets is duurzaam als je het kunt volhouden zonder het systeem slechter te maken”, zegt Van den Broeke stellig. “Onze aarde kunnen we als zo’n systeem zien.” Bierkens nuanceert de uitspraak nog wat: “Bij duurzaamheid denk ik aan het leefbaar achterlaten van onze planeet. Niet alleen na ons eigen leven, maar twee of drie generaties vooruit.”

Michiel van den Broeke
Iets is duurzaam als je het kunt volhouden zonder het systeem slechter te maken.
Michiel van den Broeke
Marc Bierkens
Bij duurzaamheid denk ik aan het leefbaar achterlaten van onze planeet. Niet alleen na ons eigen leven, maar twee of drie generaties vooruit.
Marc Bierkens

Open source
Bierkens en Van den Broeke zijn op zoek naar antwoorden op grote vragen. In het kader van het Utrechtse duurzaamheidsonderzoek werken ze samen aan een mondiaal klimaat- en watermodel waarmee ze nauwkeurige voorspellingen kunnen doen over veranderingen in het klimaat en de watercyclus. Het model is opgebouwd uit verschillende componenten, zoals oceanen, de atmosfeer, planten en ijsmassa’s, die interactief op elkaar reageren. De hoogleraren staan er niet alleen voor. Met negen collega’s creëren en verbeteren ze een greep uit al die componenten. “Het is een open source-project”, legt Van den Broeke uit. “Iedereen ter wereld kan het model gebruiken, verbeteren en terug aanleveren. Wij maken nu onderdeel uit van de community die daar mee bezig is.”

Wereldwijde watercyclus
“We willen de beschrijving van de hydrologische cyclus in het model verbeteren”, vervolgt Van den Broeke. De wereldwijde watercyclus is de specialiteit van zowel Bierkens als Van den Broeke. Beide hoogleraren onderzoeken de globale waterbeschikbaarheid. Van den Broeke kijkt naar al het water dat opgeslagen zit in gletsjers, Bierkens bestudeert ons grondwater. “In mijn onderzoek probeer ik wereldwijd te achterhalen waar in de toekomst watertekorten gaan optreden”, vertelt Bierkens. “Wat voor invloed heeft dat op het grondwater? En op het oppervlaktewater?”

“Ik ben meer bezig met het water dat in de poolgebieden in de vorm van ijs is opgeslagen”, vertelt Van den Broeke. “Hoe reageert het ijs op een warmer wordende atmosfeer en oceaan? En wat betekent dat voor de mondiale zeespiegel en voor iedereen die dicht bij de kust woont?”

Marc Bierkens
In mijn onderzoek probeer ik wereldwijd te achterhalen waar in de toekomst een tekort aan grondwater en oppervlaktewater gaan optreden.
Marc Bierkens
Michiel van den Broeke
Ik houd mij bezig met het water dat in de poolgebieden in de vorm van ijs is opgeslagen. Hoe reageert bijvoorbeeld het ijs op een warmer wordende atmosfeer en oceaan?
Michiel van den Broeke

Nauwkeurige voorspellingen
“Dit zijn nu allemaal nog theoretische vragen”, zegt Bierkens. “Maar juist dat soort grenzen van de maakbaarheid van ons watersysteem kunnen we met zo’n mondiaal model gaan onderzoeken.” Van den Broeke voegt daar aan toe: “Voordat een beleidsmaker beslist of hij moet gaan investeren in dijkverzwaringen of dat het toch handiger is om gedeeltes van de bevolking naar hoger gelegen gebieden te verplaatsen, wil hij natuurlijk voorspellingen die nauwkeurig genoeg zijn.”

In de toekomst
Het thema Water, Climate and Ecosystems wordt de komende 2,5 jaar gefinancierd door de universiteit zelf. Het onderzoek zal langer lopen dan dat, maar volgens Van den Broeke is dat geen probleem. “Voor ons is dit een investering om de eerste stap te zetten naar de internationaal leidende positie die we in dit onderzoek nastreven. Na 2,5 jaar moeten we hebben aangetoond dat dit een hele nuttige investering is geweest en dat we ook externe fondsen kunnen gaan aantrekken om met dit onderzoek door te gaan.” Bierkens vult aan: “We hebben dan nog geen volledig gekoppeld systeem, maar ik denk wel dat we een aantal componenten hebben ontwikkeld die makkelijk kunnen communiceren met de grote modellen. En we hebben een aantal jonge onderzoekers die via persoonlijke beurzen verder zullen kunnen en op dit onderwerp kunnen excelleren.”

Interne en externe samenwerking
Niet alleen de faculteiten Geowetenschappen en Bètawetenschappen zijn betrokken bij het project. Bierkens: “Wij doen de voorspellingen en kunnen zeggen wat we er technisch gezien aan kunnen doen. Maar hoe krijg je iets in het politieke spel voor elkaar? En is het juridisch systeem wel in staat om nieuwe inzichten te vertalen naar effectieve wetten die de maatregelen ondersteunen? We werken daarom samen met de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie. Zij bestuderen of de informatie, die wij geven, behulpzaam kan zijn bij meer effectieve wetgeving om het duurzaamheidsvraagstuk te ondersteunen.”

“En het houdt niet op bij andere faculteiten”, benadrukt Van den Broeke. “Naast een hechte interfacultaire samenwerking versterkt dit onderzoek ook de banden met het KNMI en het Planbureau van de Leefomgeving.”

Universiteit Utrecht en duurzaamheid
Binnen onderzoek, onderwijs, valorisatie en bedrijfsvoering neemt duurzaamheid een belangrijke plaats in. De universiteit neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om in ecologisch, economisch en sociaal opzicht een actieve bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving. Ook ziet de Universiteit Utrecht het als onderdeel van haar maatschappelijke taak om studenten en medewerkers bewust te maken van de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, en middels onderzoek bij te dragen aan oplossingen voor deze uitdagingen.
Kijk ook op: www.uu.nl/duurzaamheid

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Deel deze release

Laatste nieuws