Utrecht,
24
juni
2016
|
20:00
Europe/Amsterdam

Uitsterven van soorten kan noodzakelijke evolutie belemmeren

Samenvatting

Het uitsterven van soorten kan de ontwikkeling van nieuwe soorten belemmeren, terwijl evolutie juist nodig is voor herstel van het aangetaste ecosysteem. Dit blijkt uit de eerste experimentele studie naar het effect van het verlies van biodiversiteit op evolutionaire processen. Het onderzoek van bioloog Alexandre Jousset van de Universiteit Utrecht in samenwerking met Duitse en Franse collega's, wordt gepubliceerd in Science Advances van 25 juni. "Onze resultaten suggereren dat het uitsterven van soorten meer nadelige en langduriger effecten kan hebben dan momenteel gedacht", aldus eerste auteur Jousset.

"Onze studie toont aan dat het uitsterven van soorten niet alleen effect heeft op het huidige functioneren van het ecosysteem, maar ook een evolutionaire schuld kan veroorzaken. Verlies aan biodiversiteit blijkt ertoe te kunnen leiden dat nieuwe soorten langzamer of helemaal niet ontstaan. Het ecosysteem heeft dan dus nog langer nodig om van de aantasting te herstellen of te reageren op nieuwe uitdagingen, zoals de gevolgen van de klimaatverandering”, licht dr. Alexandre Jousset, van de Universiteit Utrecht toe.

Massaal uitsterven van soorte
Elke soort in een ecosysteem vervult een essentiële rol voor het goed functioneren van het ecosysteem als geheel. Het massale uitsterven van soorten dat wereldwijd wordt gerapporteerd, roept de vraag op wat hiervan de impact is op de biodiversiteit en het functioneren van de aangetaste ecosystemen.

Tegenstrijdige uitkomsten
Eerdere big data studies naar het effect van veranderingen in de biodiversiteit van ecosystemen op de ontwikkeling van nieuwe soorten, leverden tegenstrijdige uitkomsten op. Evolutionaire veranderingen vinden echter op veel langere tijdschalen plaats dan de ecologische tijdschalen van deze studies. Jousset en collega's onderzochten daarom de onderliggende mechanismen van de tegenstrijdige uitkomsten via een experimentele aanpak.

Door onze nieuwe aanpak hebben we niet alleen steun gevonden voor de veel bediscussieerde theorie 'biodiversiteit stimuleert biodiversiteit', maar ook meer inzicht gekregen in bepaalde drijvende krachten achter evolutie.
Dr. Alexandre Jousset

Experimentele aanpak
De onderzoekers stelden bacteriële gemeenschappen samen die verschilden in biodiversiteit om op microscopische schaal verschillende situaties te simuleren. Zo konden ze onder gecontroleerde omstandigheden onderzoeken wat het effect was van de mate van verscheidenheid in biologische functies van de bacteriën en de mate van specialisatie van de overblijvende soorten.

Biodiversiteit stimuleert
De onderzoekers vonden dat biodiversiteit de ontwikkeling van nieuwe soorten stimuleert als in een ecosysteem schaarste ontstaat en zij hierdoor (ook) voedsel kunnen gaan gebruiken dat nog onderbenut wordt. Zo kunnen soorten in heel biodiverse gemeenschappen ontsnappen aan de grote competitieve druk van een zeer hoge benuttingsgraad, denken de auteurs.

Steun voor veel bediscussieerde theorie
“Door onze nieuwe aanpak hebben we niet alleen steun gevonden voor de veel bediscussieerde theorie 'biodiversiteit stimuleert biodiversiteit', maar ook meer inzicht gekregen in bepaalde drijvende krachten achter evolutie”, aldus Jousset.

Publicatie
‘High functional diversity stimulates diversification in experimental microbial communities’
Science Advances, onder embargo tot en met 24 juni 2016, 20.00 uur
Alexandre Jousset, Nico Eisenhauer, Monika Merker, Nicolas Mouquet en Stefan Scheu

Beeld
Microscoopopnamen van kolonies van de verschillende bacteriën die geleidelijk ontstonden tijdens het experiment. Klik op een afbeelding om te downloaden. N.B. Een hogere resolutie is helaas niet beschikbaar.