Utrecht,
08
juli
2014
|
15:43
Europe/Amsterdam

Eed voor promovendi en wetenschappelijke gedragscode voor medewerkers

Universiteit Utrecht onderstreept belang van wetenschappelijke integriteit

Promovendi van de Universiteit Utrecht gaan na hun verdediging een eed afleggen en nieuwe medewerkers moeten een wetenschappelijke gedragscode tekenen bij indiensttreding. De Universiteit Utrecht wil hiermee duidelijker het belang van wetenschappelijke integriteit onderstrepen, en vooral ook de transparantie vergroten.

Bert van der Zwaan, rector magnificus van de Universiteit Utrecht
We willen nog eens benadrukken dat alles draait om kwaliteit en niet om kwantiteit. Om dat te bereiken is de universiteit verantwoordelijk voor het creëren van een klimaat van transparantie en discussie.
Bert van der Zwaan, rector magnificus van de Universiteit Utrecht

Promovendi
Dit najaar zullen de eerste promovendi na hun verdediging een eed afleggen. Met de eed wil de Universiteit Utrecht promovendi wijzen op de persoonlijke verantwoordelijkheid die ze hebben om zuiver te handelen. De Universiteit Utrecht is voor zover bekend de enige Nederlandse universiteit die promovendi een eed laat afleggen bij de buluitreiking.

Nieuwe medewerkers
Nieuwe medewerkers moeten bij indiensttreding een wetenschappelijke gedragscode ondertekenen. Deze Code Zorgvuldige en Integere Wetenschap is begin juli vastgesteld, en wordt later dit jaar van kracht voor nieuw personeel. Door hun aanstellingsbrief te ondertekenen, beloven nieuwe medewerkers zich aan de code te houden.

Wetenschappelijk personeel
Het wetenschappelijke personeel zal gevraagd worden om meer transparantie te betrachten. Zo moet ál het wetenschappelijk personeel meer openheid geven over nevenwerkzaamheden. De Universiteit Utrecht wil ook dat wetenschappers transparanter zijn over hun onderzoeksdata.

Studenten
Studenten worden eveneens nadrukkelijk gewezen op het belang van zorgvuldige en integere wetenschap. Alle eerstejaars krijgen in september een checklist eerlijke wetenschap.

Lees het artikel op DUB voor meer informatie.

Lees het interview met rector magnificus Bert van der Zwaan op DUB.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Deel deze release