Contact
photo:Perscommunicatie
Voeg mij toe op LinkedIn
Perscommunicatie
Universiteit Utrecht
(030) 253 9300
Utrecht,
21
december
2016

De welvaart van Nederlandse huishoudens is amper gestegen ondanks de economische groei de afgelopen jaren. Dit blijkt uit de vandaag gepresenteerde Brede Welvaartsindicator van de Rabobank en de Universiteit Utrecht. Deze indicator is een integrale graadmeter die inzicht geeft in de ontwikkeling van brede welvaart in Nederland. Anders dan het BBP, meet en weegt deze indicator niet alleen de economische situatie van Nederlanders, maar ook andere factoren die het welzijn bepalen, zoals werkgelegenheid, baanzekerheid, onderwijs, gezondheid, milieu, huisvesting, veiligheid, politieke participatie en geluk. De welvaartsindicator blijkt zich, vooral tijdens en na de financiële crisis van 2008, heel anders te ontwikkelen dan het BBP per hoofd van de bevolking. Zo is vorig jaar slechts een beperkt herstel van de bredere welvaart ingezet. 

... Lees meer over dit bericht