Utrecht,
13
november
2013
|
10:40
Europe/Amsterdam

6 miljoen euro voor testen van kankermedicatie in tumorklonen

Het UMC Utrecht neemt deel aan een internationaal consortium dat de komende vier jaar grensverleggend onderzoek zal gaan uitvoeren naar nieuwe kankerbehandelingen. Het onderzoek wordt met € 6 miljoen gefinancierd door KWF Kankerbestrijding en zal worden uitgevoerd in samenwerking met de Amerikaanse kankerbestrijding (Stand Up To Cancer) en haar wetenschappelijke partner, de American Association for Cancer Research. Het onderzoeksteam staat onder leiding van Hans Clevers, hoogleraar Moleculaire genetica aan de Universiteit Utrecht en president van de KNAW, en Hans Bos, hoogleraar Fysiologische chemie aan de Universiteit Utrecht. 

Hans Clevers, hoogleraar Moleculaire genetica aan de Universiteit Utrecht en president van de KNAW
De testen voeren we uit op gekweekt weefsel en niet op de patiënt zelf, dat voorkomt vele, soms onnodige, bijwerkingen.
Hans Clevers, hoogleraar Moleculaire genetica aan de Universiteit Utrecht en president van de KNAW

Het team zal werken aan het kweken van tumoren van patiënten buiten het lichaam. Doordat het tumorweefsel buiten het lichaam, in het laboratorium verder ‘leeft’ kunnen de onderzoekers een groot aantal (combinaties van) medicijnen hierop testen. Hierdoor leren ze welke tumoren het best reageren op welke medicijnen. Zo kan per patiënt bekeken worden wat de ideale behandeling is, zonder dat de patiënt onnodig medicijnen hoeft uit te proberen. Dit leidt er onder andere toe dat de patiënt minder last zal hebben van overbodige bijwerkingen. Dit onderzoek zal behandeling op maat sneller dichterbij brengen. Het team wordt gefinancierd met geld dat is opgehaald met de jaarlijkse KWF-campagne ‘Sta op tegen kanker’. Aan het onderzoek waar het team nu aan gaat werken, is zeker 20 jaar fundamenteel (kanker)onderzoek voorafgegaan, mede gefinancierd door KWF Kankerbestrijding. 

Samenwerking KWF Kankerbestrijding gelooft dat wanneer wetenschappers gezamenlijke doelstellingen hebben en profiteren van elkaars expertise en faciliteiten zij sneller tot resultaten kunnen komen. Michel Rudolphie, directeur KWF Kankerbestrijding: “Het financieren van dit onderzoek maakt het mogelijk dat dit op grote schaal kan worden uitgevoerd, in een relatief korte tijd. Dit, in combinatie met de bijzondere samenwerking van internationale toponderzoekers, zorgt voor een dubbele tijdwinst. Het onderzoeksproces wordt enorm versneld en dat betekent ook sneller resultaten voor de patiënt!” 

Prof. Hans Clevers: “Met deze nieuwe technologie maken we in één keer veel slagen. We kunnen sneller en veel meer testen, specifiek per tumorsoort en DNA-mutatie - nog voor we naar het testen op mensen gaan. Normaal gesproken worden medicijnen jarenlang op patiënten getest en heb je na lange tijd slechts antwoord op één vraag. Wat wij in dit onderzoek doen, versnelt dit proces enorm. We testen duizenden stoffen tegelijk, dat scheelt veel tijd. De testen voeren we uit op gekweekt weefsel en niet op de patiënt zelf, dat voorkomt vele, soms onnodige, bijwerkingen. Nu gaan we pas nadat we medicatie veelvuldig op gekweekt weefsel hebben getest, heel gericht op mensen (met die specifieke mutatie) testen. Daarmee kunnen we gericht advies geven en dus ook onnodig behandelen voorkomen.”

Life Sciences
Dit onderzoek valt onder het strategische onderzoeksthema Life Sciences van de Universiteit Utrecht, onder het subthema Cancer. Dit subthema richt zich op het moleculair onderzoek naar kanker, de rol van kankerstamcellen in de ontwikkeling van tumoren en de gepersonaliseerde behandeling van kanker.

 

Deel deze release

Laatste nieuws