Utrecht,
14
maart
2014
|
12:30
Europe/Amsterdam

Nieuw kengetal vastgesteld

Nederlandse zonnepanelen geven 25% meer opbrengst sinds 2011

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht hebben in samenwerking met marktpartijen een nieuwe schatting gemaakt voor de hoeveelheid zonnestroom die opgewekt wordt in Nederland. “Het vorige kengetal was verouderd”, vertelt dr. Wilfried van Sark (Universiteit Utrecht). “Het nieuwe kengetal kan met terugwerkende kracht vanaf 2011 gebruikt worden en is 25% hoger.”

Wilfried van Sark, onderzoeker zonne-energie Universiteit Utrecht
Het vorige kengetal was verouderd. Het nieuwe kengetal dat 25% hoger ligt kan met terugwerkende kracht vanaf 2011 worden gebruikt.
Wilfried van Sark, onderzoeker zonne-energie Universiteit Utrecht

Zonnepanelen zijn voor een steeds groter deel verantwoordelijk voor de Nederlandse elektriciteitsproductie. Nu is dat zo’n 0,5%, en in de afgelopen vijf jaar is dat aandeel zelfs vertienvoudigd. Niet alleen krijgt Nederland steeds meer zonnepanelen, ook gebeurt het omzetten van zonlicht tot elektrische stroom steeds efficiënter en worden systemen zorgvuldiger en beter geïnstalleerd, vertelt dr. Wilfried van Sark, expert op het gebied van zonne-energie aan de Universiteit Utrecht. “Je ziet dit aan de gestegen opbrengst van zonnestroomsystemen”.

De resultaten van de analyse van Van Sark zijn besproken met een aantal experts uit de markt en aangepast met hun aanvullende gegevens, zodat er nu overeenstemming is over deze resultaten. Deze zijn beschreven in een onlangs verschenen onderzoeksrapport dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zal gebruiken in de update van het Protocol Monitoring Hernieuwbare Energie. Het CBS zal deze gegevens vervolgens gebruiken voor het bepalen van de productie van zonnestroom in Nederland.

Specifieke opbrengst
De specifieke opbrengst van alle Nederlandse zonnepanelen onder standaard omstandigheden (bijvoorbeeld de hoeveelheid zon, bewolking en de oriëntatie van het paneel) wordt uitgedrukt in de hoeveelheid jaarlijks opgeleverde energie (kWh) per nominaal vermogen van dat paneel (kWp). Dat kengetal hebben instanties als het CBS nodig om te schatten hoeveel van onze elektriciteitsproductie uit zonne-energie komt. Dit kengetal was 700 kWh/kWp.

Volgens de analyses van opbrengstgegevens van zonnestroomsystemen van Van Sark klopt dat getal sinds 2011 niet meer, en kan dat bijgesteld worden naar 875 kWh/kWp. De specifieke opbrengst van Nederlandse zonnepanelen is dus met 25% gestegen. De bijdrage van zonnestroom aan de totale elektriciteitsproductie in Nederland komt daarmee op 0,5%.

Universiteit Utrecht en duurzaamheid
Binnen onderzoek, onderwijs, valorisatie en bedrijfsvoering neemt duurzaamheid een belangrijke plaats in. De universiteit neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om in ecologisch, economisch en sociaal opzicht een actieve bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving. Ook ziet de Universiteit Utrecht het als onderdeel van haar maatschappelijke taak om studenten en medewerkers bewust te maken van de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, en middels onderzoek bij te dragen aan oplossingen voor deze uitdagingen.
Kijk ook op: www.uu.nl/duurzaamheid

Reacties 1 - 1 (1)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
drs H.R. Caderius van Veen
21
March
2014
Minstens zo belangrijk - zo niet veel belangrijker - is een onderzoek naar prijs-kwaliteit verhoudingen. Een jaar of 10 geleden kwamen Duitse zonnepanelen als best tevoorschijn in mijn eigen onderzoek. Sindsdien zijn de ontwikkelingen bij Chinese produkten ook interessant. Ook de ontwikkelingen van opslag (batterijen/accu's) is belangwekkender dan het gegeven in dit artikel.
Deel deze release