Utrecht,
07
juni
2013
|
15:48
Europe/Amsterdam

Welk type zonnecel geeft de beste energieopbrengst in Nederland

Proefopstelling met zonnepanelen is klaar voor gebruik

De experimentele opstelling met zonnepanelen op het dak van het Hans Freudenthalgebouw wordt 27 juni officieel geopend. Met de ‘Utrecht Photovoltaic Outdoor Test facility’ (UPOT) kunnen onderzoekers van de Universiteit Utrecht het rendement van verschillende soorten zonnepanelen testen: welke type zonnecel geeft de beste energieopbrengst met het Nederlandse weer.

Utrecht+Photovoltaic+Outdoor+Test+facility

Het ‘Utrecht Photovoltaic Outdoor Test facility’ is een initiatief van Wilfried van Sark, universitair docent Zonne-energie bij de faculteit Geowetenschappen. De opstelling heeft een oppervlak van 30 m2 en telt 24 zonnepanelen van negen verschillende fabrikanten en materialen, waaronder diverse typen mono- en polykristallijne silicium cellen, dunne film silicium cellen en dunne film CIGS en CdTe, en zogenaamde HIT-zonnecellen (hybride dunne film/kristallijn silicium).

Wilfried van Sark, zonnecelonderzoeker Universiteit Utrecht
In Nederland is door de vele wolken meer diffuus zonlicht dan direct zonlicht, zoals in Spanje. Het is dus verstandig om in Nederland andere zonnepanelen te plaatsen dan in Spanje.
Wilfried van Sark, zonnecelonderzoeker Universiteit Utrecht

Verschil in energieopbrengst
De verschillende zonnecellen werken allemaal optimaal bij andere weertypen, afhankelijk van het gebruikte materiaal en techniek. “De kleur van het zonlicht verandert over de dag. ’s Ochtends heeft de zon een ander kleurenspectrum dan ’s avonds. Dit heeft invloed op het rendement van een zonnecel”, aldus Van Sark. “Daarbij hebben we in Nederland door de vele wolken meer diffuus zonlicht dan direct zonlicht, zoals in Spanje. Het is dus verstandig om in Nederland andere panelen te plaatsen dan in Spanje.” Van Sark gaat met zijn medewerkers bij verschillende weertypen onderzoeken welk type zonnecel de hoogste energieopbrengst oplevert.

Practicum
Behalve voor onderzoek, zal Van Sark de proefopstelling op het universiteitsgebouw ook gebruiken in het masteronderwijs. Studenten Energy Science (een masterprogramma over energie en duurzame ontwikkeling) kunnen via practicum ervaring opdoen met zonnecellen en onderzoek doen naar hun verschillende rendementen.

Duurzame energie
De zonne-energie die door de proefopstelling wordt opgewekt, zo’n 3000 kWh/jaar (overeenkomend met een gemiddeld huishouden), gaat uiteraard niet verloren. Die wordt direct naar het elektriciteitsnetwerk van het Utrecht Science Park gevoerd, om de piekbelasting van het Wiskundegebouw te verlagen met zo'n 10%.

Boilerplate

Universiteit Utrecht en duurzaamheid
Sustainability, een van de vier strategische thema’s van Universiteit Utrecht speelt een belangrijke rol binnen onderzoek, onderwijs, valorisatie en bedrijfsvoering. De universiteit neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om in ecologisch, economisch en sociaal opzicht een actieve bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving. Ook ziet de Universiteit Utrecht het als onderdeel van haar maatschappelijke taak om studenten en medewerkers bewust te maken van de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, en middels onderzoek bij te dragen aan oplossingen voor deze uitdagingen.
Meer informatie over Sustainability
Meer informatie over de Duurzame UU

Deel deze release

Laatste nieuws