Utrecht,
15
juli
2016
|
12:16
Europe/Amsterdam

Wetenschappers kunnen eigen onderzoek uitvoeren

30 jonge Utrechtse onderzoekstalenten ontvangen Veni-subsidie

Samenvatting

Dertig onlangs gepromoveerde wetenschappers van de Universiteit Utrecht, UMC Utrecht en het Hubrecht Instituut hebben van NWO een Veni-subsidie ontvangen. De jonge onderzoekers krijgen ieder maximaal 250.000 euro waarmee ze gedurende drie jaar een eigen onderzoek kunnen uitvoeren.

De gehonoreerde projecten van Utrechtse onderzoekers:
 

 • Dissecting the complex interplay between the human host and gut microbiome in 3D organoid culture systems 
  Devanjali Dutta - Hubrecht Instituut 
  Ziekten in ons maagdarmstelsel worden beïnvloed door de aanwezige darmflora. De onderzoeker maakt gebruik van gekweekte weefsels, zogenaamde ‘mini-guts’ of organoids, om te onderzoeken hoe fluctuaties ervan invloed hebben op de afweer en chronische ontstekingen. Onderzocht zal ook worden hoe deze darmflora de ontwikkeling van kanker beïnvloedt via directe effecten op de weefselhomeostase.
   
 • Causal mechanisms of birdsong learning performance as a model of human speech and language acquisition 
  Sita ter Haar – Universiteit Utrecht, Sociale Wetenschappen 
  Zang leren door jonge zangvogels lijkt sterk op spraakontwikkeling bij baby’s. Er bestaat veel individuele variatie in hoe goed spraak en vogelzang worden geleerd. Door zangvogels onder gecontroleerde omstandigheden te laten opgroeien, zal systematisch onderzocht worden hoe aanleg, ervaring en slaap beïnvloeden hoe goed zang wordt geleerd, alsmede de betrokken hersenmechanismen. 
   
 • Neuronal synchrony in visual cortex in health and disease: the stimulus matters 
  Dora Hermes – UMC Utrecht 
  Visuele prikkels hebben een grote invloed op menselijke hersenactiviteit; zij kunnen sterke oscillaties teweegbrengen. Tijdens dit onderzoek wordt een model ontwikkeld dat deze oscillaties voorspelt gebaseerd op de visuele input. Dit model dient als basis om te voorspellen welke prikkels een aanval kunnen opwekken in patiënten met visueel gevoelige epilepsie.
   
 • In kaart brengen van vloeistof routes door schalies 
  Maartje Houben – Universiteit Utrecht, Geowetenschappen 
  Vloeistofstroom door schalie is traag en connectiviteit van poriën is slecht begrepen. De onderzoekers gebruiken verschillende combinaties van experimenten en beeldvormingstechnieken om de vloeistof routes in schalies in kaart te brengen.
   
 • Organisatie door organellen 
  Wilco Nijenhuis – Universiteit Utrecht, Bètawetenschappen 
  Het functioneren van cellen wordt bepaald door hun vorm en hun interne organisatie. De onderzoekers zullen met behulp van licht de plaatsing van specifieke celonderdelen binnen de epitheelcel aansturen. Daarmee bestuderen zij hoe deze onderdelen op lokaal niveau de cellulaire organisatie en de celvorm beïnvloeden. 
   
 • Identify the causative immune interactions for Systemic Sclerosis 
  Aridaman Pandit – UMC Utrecht 
  De onderzoeker zal onderzoeken hoe het immuunsysteem ontregeld raakt waardoor ongeneeslijke auto-immuunziekten ontstaan zoals systemische sclerose. De onderzoeker bestudeert daarvoor de interacties tussen de cellen van het immuunsysteem die een belangrijke rol spelen in auto-immuunziekten, om de diagnostiek en de behandeling te verbeteren.
   
 • Bergen zand van zee naar land 
  Timothy Price – Universiteit Utrecht, Geowetenschappen
  De natuurlijke aangroei van stranden en duinen houdt kuststroken klimaatbestendig tijdens de verwachte zeespiegelstijging. Het blijft echter grotendeels onbegrepen hoe zand zich van de zeebodem naar het duin begeeft. In dit onderzoek wordt deze landwaartse zandverplaatsing geanalyseerd en gemodelleerd, om strand- en duinaangroei beter te begrijpen en te voorspellen.
   
 • Eiwitsynthese zichtbaar maken in levende cellen
  Suzan Ruijtenberg - Hubrecht Instituut
  De eiwitniveaus in een cel bepalen hoe een cel functioneert. Deze niveaus moeten dus strikt gereguleerd worden, omdat zelfs kleine verschillen al grote gevolgen kunnen hebben. De onderzoekers gaan voor het eerst eiwitsynthese in levende, menselijke cellen zichtbaar maken om daarmee inzicht te verkrijgen in de mechanismen die eiwitsynthese reguleren.
   
 • Oorzaken van droogtes: dichtbij of veraf? 
  Obbe Tuinenburg – Universiteit Utrecht, Geowetenschappen
  Dit onderzoek bestudeert de atmosfeer tijdens droogtes. De vraag is of droogtes worden veroorzaakt door een tekort in vocht-aanvoer in de atmosfeer, of dat de vocht-aanvoer normaal is, maar deze niet leidt tot neerslag. Door deze inzichten in droogte-mechanismen en -oorzaken kunnen droogtes beter voorspeld worden.
   
 • Moleculaire samenwerking
  Dimphna Meijer – Universiteit Utrecht, Bètawetenschappen
  Elke zenuwcel in de hersenen maakt contact met meer dan duizend andere zenuwcellen. De onderzoekers combineren twee vakgebieden, scheikunde en neurowetenschappen, om uit te zoeken hoe onze moleculaire bouwstenen (‘eiwitten’) samenwerken om deze contacten in stand te houden.
   
 • The Bam complex as a molecular cooper
  Shengqi Xiang – Universiteit Utrecht, Bètawetenschappen
  In gram-negatieve bacteriën, worden β-barrel eiwitten in het buitenmembraan gebracht door een supramoleculaire machine, het Bam complex. Dit onderzoek heeft als doel om dat complex in zijn natuurlijk omgeving te bestuderen en zo het interne werkingsmechanisme op te helderen. De uitkomst kan onderzoekers helpen bij het ontwikkelen van nieuwe antibiotica.
   
 • Analytische technieken voor het bestuderen van diophantische vergelijkingen
  Damaris Schindler Universiteit Utrecht, Bètawetenschappen
  De studie van Diophantische vergelijkingen fascineert de mensheid al meer dan 2000 jaar. De grote uitdaging is het begrijpen van de oplossingen in gehele getallen van polynoomvergelijkingen met gehele coëfficiënten. Dit project onderzoekt aspecten van deze vraag met behulp van moderne technieken uit de analytische getaltheorie.
   
 • Interactive development of phoneme categorization and word learning ability, a comparison between typically developing infants and infants at familial risk of dyslexia
  Ao Chen - Universiteit Utrecht, Geesteswetenschappen
  Een kernonderdeel van de moedertaalverwerving is het herkennen van fonemen, klankeenheden die betekenisonderscheidend zijn. Foneemverwerving is vermoedelijk afhankelijk van een interactie tussen inductieve categorisering en woordleren. De onderzoeker onderzoekt deze interactie bij kinderen met en zonder een familiaal risico op dyslexie. Bij risicokinderen verwacht zij een afwijkend ontwikkelingsverloop te zien.
   
 • Kunt u me helpen, dokter?
  Hieke Huistra - Universiteit Utrecht, Geesteswetenschappen
  Steeds vaker vragen mensen hun dokter om hulp terwijl ze niet ziek zijn – ze willen bijvoorbeeld ooglidcorrecties en Viagra-pillen, maar ook stervenshulp bij een ‘voltooid leven’. Dit project bestudeert patiëntverzoeken rondom geboorte en dood in de twintigste eeuw. Zo onderzoekt het hoe patiënten de medicalisering van ‘natuurlijke’ levensprocessen hebben beïnvloed.
   
 • Truth, Paradox and the Structure of Thought
  Carlo Nicolai - Universiteit Utrecht, Geesteswetenschappen
  Wetenschap zoekt naar de waarheid. Ons gebruik van de notie van waarheid wordt bedreigd door de zogenaamde leugenaarsparadox. Dit project benadert de uitdagingen van deze paradox vanuit een vernieuwend algemeen perspectief: het zal nieuwe inzichten opleveren over de fundamentele werking van het toevoegen van een notie van waarheid in een structuur.
   
 • Defining ‘Europe’ in Medieval European Geographical Discourse: the Image of the World and its Legacy, 1110-1500
  Natalia Petrovskaia - Universiteit Utrecht, Geesteswetenschappen
  De middeleeuwse tekst ‘Beeld van de wereld’, die de toen bekende wereld beschrijft zoals die bekend (of verbeeld) was, is een van de invloedrijkste teksten in de ideeëngeschiedenis over Europa. De onderzoeker zal aantonen hoe deze tekst heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het idee van Europa.
   
 • Notation Cultures in Contemporary Music
  Floris Schuiling - Universiteit Utrecht, Geesteswetenschappen
  Dit project werpt een nieuwe blik op muzieknotatie door het gebruik van verschillende notatiesystemen te vergelijken in klassieke muziek, wereld-, pop- en experimentele muziek. Onderzocht worden de rol die deze notatievormen spelen in culturele identiteit, de creatieve interactie tussen muzikanten en in hun ideeën over de aard van muziek zelf.
   
 • Geloof in de grap: humor en de literatuur van de Engelse Reformatie
  Lieke Stelling - Universiteit Utrecht, Geesteswetenschappen
  Humor en religie worden vaak gezien als moeilijk verenigbaar maar tijdens de Reformatie in Engeland stond de literatuur vol met grappen over religieus gevoelige kwesties. Dit project onderzoekt hoe humor mensen wapende tegen angst en onzekerheid in religie en zo bijdroeg aan een vreedzamer klimaat.
   
 • Truth-tellers: The mentality behind subversive speech behaviour in narratives in the first printed texts in Dutch (1450-1500)
  Martine Veldhuizen - Universiteit Utrecht, Geesteswetenschappen
  In de middeleeuwen was er nog geen wettelijke ‘vrijheid van meningsuiting’, maar dat betekent niet dat er geen ruimte was om autoriteiten te bekritiseren. Verhalen uit de vroegste Nederlandstalige drukken met ‘waarheidssprekers’, personages die verbaal tegen gezag durven in te gaan, geven inzicht in de mentaliteit achter subversief spreekgedrag.
   
 • De natuur van het benoemen en het benoemen van de natuur
  Joeri Witteveen - Universiteit Utrecht, Geesteswetenschappen
  Veranderende taxonomische inzichten kunnen soortennamen ‘losweken’ van hun soorten, met spraakverwarring als gevolg. Innovatieve negentiende-eeuwse methoden hebben deze dreiging afgewend, maar volstaan niet langer in de tijd van Big Data Biology. Dit historisch-filosofische project toont hoe we van het verleden kunnen leren bij het aangaan van deze nieuwe ‘Babylonische uitdaging’.
   
 • Toezicht op de politie in Kenia
  Tessa Diphoorn – Universiteit Utrecht, Sociale Wetenschappen
  Dit onderzoek ontwikkelt een innovatieve benadering van de staat door de interacties tussen staatsorganen te onderzoeken om te begrijpen hoe de staat zich van binnenuit ontwikkelt. Dit gebeurt door een etnografische studie naar de Independent Police Oversight Authority (IPOA) die in 2012 in Kenia is opgericht om politiegedrag te reguleren.
   
 • Real-time self-report data: Het is echt tijd voor continue-tijd-modellen
  Rebecca Kuiper – Universiteit Utrecht, Sociale Wetenschappen
  Door bijvoorbeeld smartphones is verzameling van real-time self-report data gemakkelijker geworden. Helaas lopen de analyse-technieken nog achter. Dit project is gericht op het ontwikkelen van een continue-tijd-model dat alle verzamelde informatie goed benut en technieken die de evaluatie van hypotheses (op groeps-, subgroeps- en persoonsniveau) mogelijk maken.
   
 • Je pupil heeft het voor het zeggen
  Sebastiaan Mathôt – Universiteit Utrecht, Sociale Wetenschappen
  Zie je dingen beter wanneer je pupil (de ingang van het oog) de 'juiste' grootte heeft? En, zo ja, wat is de 'beste' pupilgrootte, en waar hangt deze van af? Hoe helpen veranderingen in pupilgrootte, gedreven door licht en mentale opwinding, je om de wereld beter te zien?
   
 • De geografie van voedselconsumptie
  Maartje Poelman - Universiteit Utrecht, Geowetenschappen
  Het ritme van ons dagelijks leven is drukker en dynamischer dan enkele decennia geleden: we wonen, werken en recreëren op allerlei verschillende locaties. Met innovatieve onderzoeksmethoden wordt onderzocht in hoeverre deze leefstijl en de doorgaans overvloedige beschikbaarheid van ongezond voedsel op deze locaties samenhangt met (on)gezonde voedselconsumptie.
   
 • Weet ik wat jij weet?
  Janneke van de Pol – Universiteit Utrecht, Sociale Wetenschappen
  Docenten in het voortgezet onderwijs schatten de kennis van hun leerlingen vaak verkeerd in. Hierdoor krijgen leerlingen niet altijd adequate hulp, resulterend in suboptimale leeruitkomsten. Dit project beoogt de inschattingsvaardigheden van docenten en de hulp die zij bieden te verbeteren, om leeruitkomsten van leerlingen te verhogen.
   
 • Wees in control!
  Miroslava Scholten - Universiteit Utrecht: Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
  Niet alleen nationale maar ook steeds meer EU-organen, zoals de Europese Centrale Bank, zijn bevoegd om diegene die EU-recht schenden, te inspecteren en te straffen. Deze EU-nationale mix van handhavingsbevoegdheden maakt het echter mogelijk voor toezichthouders om democratische en judiciële verantwoordelijk te ontwijken. Het doel van dit project is om deze ontwijking onmogelijk te maken.
 • 3D MRI Action Camera
  Alessandro Sbrizzi - UMC Utrecht
  In cardiologie en radiotherapie is informatie over 3D-orgaanbeweging essentieel. MRI is hier in principe geschikt voor, maar helaas veel te traag. De onderzoeker wil dit oplossen door, in plaats van herhaalde beeldreconstructie, alleen de transformatie tussen tijdspunten te reconstrueren. Dit maakt bepaling van 3D bewegingsvelden met 50Hz mogelijk.
   
 • Betere voorspellingen met grote datasets
  Thomas Debray - UMC Utrecht
  Beslissingen worden steeds vaker gebaseerd op risicoschattingen van statistische voorspelmodellen. Helaas zijn veel van deze ontwikkelde voorspelmodellen onbetrouwbaar en niet breed toepasbaar, veelal omdat gebruikte datasets te klein of ontoereikend blijken. Dit project ontwikkelt nieuwe methoden om voorspelmodellen accurater en breder toepasbaar te maken door gebruik te maken van ‘big data sets’.
   
 • Verwaarloosde geneesmiddelontwikkeling
  Thomas Dorlo – Universiteit Utrecht, Bètawetenschappen
  Verwaarloosde tropische ziektes eisen veel slachtoffers in ontwikkelingslanden. Toch is maar 1% van nieuwe geneesmiddelen bestemd voor deze ziektes. Dit onderzoek richt zich op de ontwikkeling van wiskundige modellen om geneesmiddelonderzoek voor leishmaniasis, een van deze verwaarloosde ziektes, beter, goedkoper en sneller te maken.
   
 • Klopt je hart als je DNA niet klopt?
  Magdalena Harakalova - UMC Utrecht
  Hartspierziekten zijn ernstige aandoeningen waarbij ziekte-veroorzakende veranderingen in het DNA (mutaties) een belangrijke rol kunnen spelen. Tot nu toe is het nog onduidelijk hoeveel mutaties bijdragen aan het ontstaan van de ziekte. Gebruikmakend van nieuwe DNA technieken zal Harakalova onderozeken hoe combinaties van verschillende mutaties het ontstaan van hartspierziekten beïnvloeden.
Boilerplate

Veni-subsidie
De Veni-beurzen worden jaarlijks toegekend door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) aan excellente onderzoekers die onlangs gepromoveerd zijn.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Deel deze release

Laatste nieuws